Średnia Absorpcja

Wchłania do 25 ml płynu

Filtry