Duża Absorpcja

Bielizna miesiączkowa z 30-40 ml płynów

Filtry