t.o.c. Brand Story

Der Einstieg in die nachhaltige Periode

Troszczymy się o to - stawiamy czoła tematom tabu

Czy kiedykolwiek schowałeś tampon w ręce w drodze do toalety? Albo czy kiedykolwiek musiałeś słuchać, jak ktoś mówi coś głupiego o twoim okresie? 

Te codzienne sytuacje pokazują nam, że okresy są nadal napiętnowane. Jest to tabu, o którym nie wolno mówić. Coś, czego należy się wstydzić.